Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 • Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.koreanski-online.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu
 • www.koreanski-online.pl jest prowadzony przez firmę:

  Wydawnictwo Kwiaty Orientu

  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konopnickiej 12/42

  NIP 663-135-30-18
  Regon 292387656

  tel. : +48 41 25 24 870

  e-mail: pytanie@kwiatyorientu.com

 • Adres do korespondencji:

  Wydawnictwo Kwiaty Orientu

  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konopnickiej 12/42

  Nip. 663-135-30-18
  Regon 292387656

  tel. : +48 41 25 24 870

  e-mail: pytanie@kwiatyorientu.com

 • Zakup w sklepie internetowym www.koreanski-online.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 • Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie"
  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w kolejnych dniach roboczych
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Kwiaty Orientu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego
 • Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane
 • Firma Kwiaty Orientu zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.koreanski-online.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto)
 • Firma Kwiaty Orientu na specjalne życzenie może wystawić fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP
 • Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, ale istnieje możliwość odbioru osobistego w Warszawie

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Przesyłka zostaje wysłana, gdy zostanie odnotowana wpłata od Klienta za zamówiony towar, natomiast sprzedawca zobowiązany jest do wysłania przesyłki w ciągu 3-4 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty za zamówiony przez Klienta towar
 • Przesyłka wysyłana jest na adres, który został wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym
 • Jako wysłanie przesyłki należy rozumieć moment przekazania jej Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej
 • Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionej przesyłki. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w terminie i nastąpi jej zwrot do nadawcy, koszty z tym związane ponosi Klient
 • Istnieje możliwość anulowania zamówienia, ale tylko w sytuacji, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. Klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę poprzez rozmowę telefoniczną pod numerem telefonu 41 25 24 870 
 • Zamówienia są realizowane w kolejności składania zamówień, do wyczerpania zapasu danego produktu lub do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar ceny podanej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, nawet jeśli cena produktu ulegnie zmianie
 • Cena produktu widoczna jest w ofercie na www.koreanski-online.pl i nie obejmuje kosztów związanych z przesyłką

IV DOSTAWA TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZEZ KLIENTA

 • Koszt przesyłki pokrywa Klient
 • Koszt przesyłki jest obliczany podczas składania zamówienia
 • Klient składając zamówienie w sklepie internetowym www.koreanski-online.pl akceptuje podane ceny za przesłanie przesyłki

V PŁATNOŚCI 

 • O formie płatności za zamówiony towar wraz z  kosztem za  przesyłkę decyduje Klient
 • Możliwe formy płatności w sklepie internetowymwww.koreanski-online.pl to przelew na konto lub poprzez payu.pl 
 • Dane do przelewu: Lukas Bank, Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław   

  Numer konta: 77 1940 1076 3042 9987 0000 0000

 • Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od sposobu jej dostarczenia. O sposobie dostarczenia przesyłki decyduje Klient
 • Przesyłki dostarczane są tylko na terenie Polski
 • Odbór osobisty zamówionego towaru możliwy jest tylko po wcześnejszym uzgodnieniu telefonicznym

VI ZWROT TOWARU

 • Podstawą do zwrotu towaru nie są różnice w wyglądzie artykułów zamówionych z otrzymanymi wynikające z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta
 • Zwracany towar musi być odesłany przez Klienta do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, towar nie może być uszkodzony. W innym razie nie zostanie on przyjęty
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów ( Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. zm.) kupujący ma prawo zwrotu towaru w okresie 14 dni od jego dostarczenia bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy
 • W momencie zwrotu towaru wszelkie koszty związane z kosztem przesyłki zobowiązany jest pokryć Klient
 • W momencie przyjęcia zwrotu przez sprzedawcę pieniądze za zwrócony towar są przesyłane przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy.

VII REKLAMACJA

 • W sytuacji, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona lub towar uszkodzony z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z reklamacją zobowiązany jest pokryć Klient
 • Reklamacji nie podlega towar uszkodzony celowo, mechanicznie lub z powodu niewłaściwego użytkowania
 • Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprawidłowego użytkowania artykułów zakupionych w sklepie internetowym www.koreanski-online.pl
 • W momencie dostarczenia przesyłki obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu przesyłki i jego opakowania. Należy dokonać tego w obecności doręczyciela. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu obowiązkiem klienta jest sporządzenie wraz z doręczycielem "protokołu szkody". Nie należy przyjmować przesyłki. Po pokwitowaniu przez Klienta odbioru paczki, Klient staje się odpowiedzialny za uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu
 • Reklamacja nie jest uznawana przez sklep, gdy towar zostanie mechanicznie uszkodzony podczas transportu
 • Złożenie reklamacji przez Klienta musi być poparte złożeniem pisemnego oświadczenia przesłanego na adres email sprzedawcy z opisem, którego produktu dotyczy reklamacja, powodu dla którego dany produkt jest reklamowany, datą zakupu
 • Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych opowiedzieć na wskazany przez Klienta adres email
 • Reklamacja będzie rozpatrywana tylko wtedy, gdy zostanie ona zgłoszona w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu reklamowanego towaru i tylko wtedy gdy Klient dysponuje oryginalnym rachunkiem wystawionym przez Kwiaty Orientu 
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana koszt przesyłki pokrywa sprzedawca, sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta
 • Nazwy produktów i ich zdjęcia, znaki towarowe oraz opisy produktów umieszczone na www.koreanski-online.pl są użyte tylko w celach informacyjnych

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

VIII Dane osobowe

 • Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Koreanski-online.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 • Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.